Om Kokkedal på Vej

KOKKEDAL PÅ VEJ er et boligsocialt projekt i de almene boligområder: By/Nordengen, Skovengen og Egedalsvænge i Kokkedal.


Projektet består af følgende indsatsområder:

Inden for disse indsatsområder laves aktiviteter sammen med beboere og samarbejdsparter, der skal fremme en positiv udvikling for bydelen.

  • Uddannelse og Beskæftigelse
  • Forebyggelse og forældreansvar
  • Kriminalpræventiv indsats
  • Tryghed og Trivsel

Partnerskabet består af:

  • Boligorganisationen AB Hørsholm Kokkedal v/ Boligkontoret Danmark
  • Boligforeningen 3B
  • Fredensborg Kommune

Kokkedal på Vej administrerer en bevilling fra Landsbyggefondens pulje til sociale formål i almene boligområder.
Herudover bidrager de to boligorganisationer med midler, og Fredensborg Kommune bidrager med midler til aktiviteter og til løn til lokalt placerede medarbejdere fra jobcentret.

Aktivitetsmidlerne fra Landsbyggefonden er alle øremærket til de aktiviteter, som vi har truffet aftaler med kommune, boligselskaber og LBF om. Der er ingen frie midler i projektet.

Helhedsplanen er vores projektbeskrivelse, og i den er der beskrevet en række aktiviteter for indsatsområderne, (se ovenfor)
Læs Helhedsplanen:

Find sekretariatet - Kokkedal på Vej