Helhedsplanen 2017-2020

Siden juni 2015 har partnerskabet bag Kokkedal på Vej arbejdet sammen med Landsbyggefonden om en ny boligsocial helhedsplan for 2017-2020.

Samtidigt har vi arbejdet med at inddrage beboere og samarbejdspartnere – både for at kigge tilbage på de seneste 4 år – men i høj grad også for at blive klogere på, hvad der virker og ikke virker, så vi kan arbejde ud fra den bedst mulige helhedsplan 2017-2020. I alt 277 beboere og mere end 100 samarbejdspartnere er blevet interviewet og inddraget i processen. Læs nogle interviews her.

Læs hele helhedsplanen nedenfor.

I folderen lige herunder kan du se essensen af det hele:

Folderen er delt ud til alle husstande i vores boligområde. Den kan også hentes i vores sekretariat, Egedalsvænge 37 st.tv.

Hvis du har spørgsmål til undersøgelsen og den nye helhedsplan, så kom forbi sekretariatet, ring til Michael på 22159220 eller skriv en mail

Helhedsplanen

Nedefor ligger de forskelige elementer i den Boligsociale Helhedsplan 2017-2020.

Den er blevet til i et samarbejde mellem Sekretariatet for Kokkedal på Vej, beboere i By-Nordengen, Skovengen og Egedalsvænge, Boligforeningen 3B, AB Hørsholm Kokkedal, Boligkontoret Danmark, Fredensborg Kommune, Nordsjællands Politi og Landsbyggefonden.

Det almene boligområde i Kokkedal er støtteberettiget i Landbyggefonden til at modtage boligsociale støttemidler. Det er et krav at boligselskaber og Fredensborg Kommune medfinansierer indsatserne. Medfinansiering fra Fredensborg Kommune består primært i værdi af mandetimer lagt i samarbejdet om de aktiviteter, der er beskrevet i helhedsplanen. Medfinansiering fra boligselskaberne er også i form af værdi af timer samt i form af rede penge, som kommer fra dispositionsfonden.

Der er ikke nogle penge i projektet fra afdelingerne – og dermed påvirker helhedsplanen ikke huslejen. Midlerne til indsatsen kommer primært fra Landsbyggefonden, suppleret med støtte fra boligselskabernes dispositionsfond og fra Fredensborg Kommune. Derudover er sekretariatet løbende i gang med at søge midler i eksterne fonde.

Kokkedal på Vej – boligsocial helhedsplan 2017-2020

Bilag til helhedsplanen:

Kommissorium Boligsocial bestyrelse

Kokkedal på Vej Beredskabsplan

Målhierarki

Budgetark-kpv-2017-2020