OM FAMILIEINDSATSEN

”Medborgerskab – Brobygning – Netværk”

Gül er indsatsens projektkoordinator, og hun arbejder tæt sammen med beboerne og alle de lokale aktører om at styre medborgerskabet i det almene boligområde i Kokkedal.

Familieindsatsen har to hovedprojekter: Bydelsmødre og Baba

I begge projekter arbejder vi med en peer to peer tilgang. Det betyder, at de aktive og deltagende borgere skal videreformidle deres nye viden og erfaringer i egne netværk. På den måde spredes viden og erfaringer, og mange arbejder samtidigt med på idéerne om forandring, fordi der diskuteres, spares og udvikles.

“På den måde er beboeren selv med til at skabe forandringerne sammen med andre borgere og sammen med professionelle aktører”

Vores rolle er faciliterende og understøttende, og vores resultater viser, at det er den rigtige tilgang.

Bydelsmødre:

Bydelsmødre er frivillige kvinder, som har gennemført et seks måneders uddannelsesforløb. Uddannelsen består af 14 moduler og emnerne spænder bredt lige fra børneopdragelse til det danske demokrati. Bydelsmødre hjælper andre kvinder til at hjælpe sig selv og deres familier. Vi bruger empowerment som metode, bydelsmødrene arbejder for at styrke lokalområdets kvinder og fællesskabet.

Bydelsmødre tilbyder personlige samtaler, vejledning og sparring, samt en række aktiviteter. Aktiviteterne er for tiden kvindecafe, walk’n’talk, ture, foredrag, debataftner og fester.

Samtale, brobygning og netværk er de overordnede temaer for indsatsen.

Baba:

Er et nyt koncept, som henvender sig til fædre i alle aldre. Fædrene skal gennemgå undervisning i ni moduler og det overordnede emne er børns behov. Der undervises samtidig i forandringsledelse.

Fædrene skal efter hvert modul videreformidle, det de har lært på kurset, i deres eget netværk. Kurset stammer ligesom Bydelsmødre fra Center for Socialt Ansvar. Undervisere kommer primært fra vores kommunale samarbejdspartnere. Konceptet skal bibringe endnu mere viden om børns behov til fædrene, samt styrke samarbejdet mellem fædre og kommunale aktører.

Vi er det første sted i Danmark, der tilbyder aktiviteten – og dermed er Kokkedal med til at udvikle et koncept, som senere bredes ud over hele landet.


Vil du være med, eller har du en idé til en aktivitet på Familieområdet, så lad os endelig høre fra dig

Ring eller skriv til Gül på 21 77 84 72 eller gayd@kab-bolig.dk. Du kan også besøge sekretariatet, Egedalsvænge 37, st.tv.