Ungdomsbrandkorps

Unge lærer om sikkerhed og brandslukning

I samarbejde med Ungfredensborg og Nordsjællands Brandvæsen tilbyder vi unge grunduddannelsen i et Ungdomsbrandkorps. For mange unge landet over har det været en rigtig god oplevelse, at komme tættere på, hvad der sker i et brandkorps. Det giver også de unge en forståelse for korpset og myndighederne – og samtidigt lærer brandkorpset mere om de unge.

Vil du vide mere? Kontakt Flavia på 21 78 96 27 eller flhj@kab-bolig.dk