Kan du huske?

Kan du huske da Kokkedal Skole var en bondegård, da Egedalsvænge var en pløjemark og da der var en pølsevogn i centeret?

Kan du huske? er et projekt hvor minder og fortællinger udveksles på tværs af køn, aldre og kulturel baggrund.

I Kokkedal er kriminaliteten blevet markant mindre i løbet af de sidste par år, men statistikken viser, at den oplevede tryghed ikke er fulgt med.

I samarbejde med en række lokale aktører og institutioner vil Kokkedal på Vej forsøge at øge trygheden blandt beboerne på tværs. Kan du huske? bringer folk fra forskellige grupper sammen gennem dialog og fortællinger om et fælles område – Kokkedal.

Vil du vide mere? Kontakt Noémi fra Kokkedal på Vej på 40 27 02 18 eller nofr@kab-bolig.dk