Beboerpanel

Fokus på tryghed i Kokkedal

Egedalsvænge, Skovengen og By-Nordengen har opretter et beboerpanel i samarbejde med Nordsjælland Politi, Fredensborg Kommune og Kokkedal på Vej. Panelets medlemmer består af repræsentanter fra afdelingsbestyrelserne og Byengen afd. 14 samt frivillige beboere.

Beboerpanelet er startet på initiativ af Nordsjællands Politi, som ønsker et tættere samarbejde med beboerne i området, Fredensborg Kommune og Kokkedal på Vej for i fællesskab at øge trygheden i Kokkedal.

Panelet havde første møde i februar 2018 og mødes efterfølgende regelmæssigt i løbet af året. Panelet har blandt andet været med til at planlægge og gennemføre Tryghedsvandringen i Kokkedal i april 2018.

Du kan læse resultaterne fra Tryghedsvandringen her.

Koordinatorene for møderne er Jeanette og Lisa fra Nordsjællands Politi. De er ansat som “Forebyggere” i Nordsjællands Politi, hvor de  ud over at være tilknyttet beboerpanelet har fokus på at skabe en positiv udvikling i Egedalsvænge og Engene.

Vil du vide mere eller har du forslag til emner beboerpanelet skal tage op?  Kontakt din afdelingsbestyrelse eller Noémi fra Kokkedal på Vej på 40 27 02 18 eller nofr@kab-bolig.dk